صفحه نخست » اطلاعیه‌ها » کارگاه مجازی رهبری تیمی

انجمن علمی مدیریت کارگاه مجازی رهبری تیمی (برگ برنده مدیریت در هزاره سوم) را با تدریس دکتر هادوی نژاد برای دانشجویان برگزار می کند.