تماس با ما

آدرس:

رفسنجان- میدان امام خمینی- دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان- دانشکده علوم اداری و اقتصاد - کدپستی: 7718897111

شماره تماس:

دفتر دانشکده: 31312384-034

تلفکس:

پست الکترونیک:

economics AT vru.ac.ir