اطلاعیه‌ها

دانشکده علوم اداری و اقتصاد

اولین رویداد همفکر دانشجویی با همکاری انجمن مدیریت و مهندسی کامپیوتر برگزار می شود.
انجمن علمی مدیریت با همکاری انجمن مهندسی کامپیوتر در تاریخ چهارشنبه ۲۹ آبان اولین رویداد همفکر دانشجویی با موضوع موانع ...
برگزاری کارگاه های آموزشی توسط انجمن علمی مدیریت
انجمن علمی مدیریت با همکاری دفتر ارتباط با صنعت کارگاه های آموزشی ICDL ،SPSS، تحلیلگر تکنیکال بورس و آیین نگارش ...