اطلاعیه‌ها

دانشکده علوم اداری و اقتصاد

کارگاه مجازی رهبری تیمی
انجمن علمی مدیریت کارگاه مجازی رهبری تیمی (برگ برنده مدیریت در هزاره سوم) را با تدریس دکتر هادوی نژاد برای ...
اولین رویداد همفکر دانشجویی با همکاری انجمن مدیریت و مهندسی کامپیوتر برگزار می شود.
انجمن علمی مدیریت با همکاری انجمن مهندسی کامپیوتر در تاریخ چهارشنبه ۲۹ آبان اولین رویداد همفکر دانشجویی با موضوع موانع ...
برگزاری کارگاه های آموزشی توسط انجمن علمی مدیریت
انجمن علمی مدیریت با همکاری دفتر ارتباط با صنعت کارگاه های آموزشی ICDL ،SPSS، تحلیلگر تکنیکال بورس و آیین نگارش ...