صفحه نخست » اخبار و رویدادها » موفقیت دانشجویان اقتصاد در آزمون دکتری و کارشناسی ارشد

تعدادی از دانشجویان رشته اقتصاد با موفقیت در آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه های زیر قبول شدند.

 

نام دانشجو

دانشگاه (مقطع)

زهرا محمدی اصفهان (دکتری)
اسما حسین زاده باهنرکرمان (دکتری)
زبیده بلوچی آزاد واحد تهران مرکزی (دکتری)
فائزه نوش ابادی الزهرا (ارشد)
مائده خدابخشی الزهرا (ارشد)
زهرا مرادی الزهرا (ارشد)
فاطمه پرور باهنرکرمان(ارشد)
عادله عوض پور ولی عصر(عج) رفسنجان(ارشد)
محدثه خدادادی ولی عصر(عج) رفسنجان(ارشد)
ریحانه سعید ولی عصر(عج) رفسنجان(ارشد)
فاطمه رمضانی ولی عصر(عج) رفسنجان(ارشد)
نیلوفر قنبری ولی عصر(عج) رفسنجان(ارشد)
فرنگیز جز سمنان (ارشد)
نجمه بیدمال ولی عصر(عج) رفسنجان(ارشد)
هانیه علی نظم آبادی ولی عصر(عج) رفسنجان(ارشد)