صفحه نخست » Uncategorized » ابلاغ آقای دکتر رضا سلیمانی دامنه- مدیر گروه مدیریت

جناب آقای دکتر رضا سلیمانی دامنه

با سلام، ادب و احترام؛ 

نظر به تعهد، تخصص و تجربه جنابعالی به موجب این ابلاغ به مدت دو سال به عنوان «مدیر گروه مدیریت» منصوب می ­شوید. امید است با اتکال به ذات باریتعالی در پیشبرد اهداف دانشگاه موفق و مؤید باشید.

رضا رنجبر کریمی

رئیس دانشگاه