صفحه نخست » اخبار و رویدادها » کسب جایزه بنیاد نخبگان استان کرمان توسط دانشجوی دانشکده

خانم نجمه بیدمال دانشجوی کارشناسی اقتصاد موفق به کسب جایزه تحصیلی بنیاد نخبگان استان کرمان شدند. بدین وسیله این موفقیت را به ایشان تبریک گفته و ازدرگاه خداوند سبحان استمرار موفقیت های ایشان را آرزومندیم.