صفحه نخست » اخبار و رویدادها » برگزاری جلسه معارفه دانشجویان ورودی ۹۸ اقتصاد

در تاریخ ۲۳ مهرماه ۹۸ مراسم معارفه دانشجویان ورودی ۹۸ گروه اقتصاد توسط انجمن علمی این رشته در سالن شهید پرتویی برگزار شد. در این جلسه اساتید گروه و رییس دانشکده دانشجویان را با قوانین آموزشی، چارت درسی، آینده شغلی رشته و انجمن علمی گروه آشنا کردند.